01 / 0

Rreth Nesh

Where your ideas come to life.

Famiko Group, themeluar në vitin 2021, është kompania e parë e investimit dhe administrimit në qytetin e Shkodrës. Operon në fushën e konsulencës financiare, shërbime të Information Technology, zhvillimin e burimeve njerëzore, vlerësime risku, shërbime marketing, kërkim tregu dhe investime në pasuri të paluajtshme. Famiko Group lindi si përgjigje ndaj nevojës për të optimizuar manaxhimin e kompanive Speed Taxi, Comfort Shoes, Real Occasion, Opportunity Group, Italian Pro, IN Construction, duke bërë përqendrimin e kapaciteteve manaxheriale në një njësi të re.


Vizioni ynë


" Të operojmë si një investitor i sukesshëm në tregjet e synuara duke mundësuar një kthim-investimi të lartë ndaj aksionerëve. Aftësia e Famiko Group për të shndërruar sfidat në mundësi biznesi me vlerë të shtuar është arsyeja pse ne ekzistojmë. "Qeverisja Korporative e Grupit Famiko mbështetet mbi:

  • • Menaxhimi strategjik
  • • Planet e biznesit
  • • Organizimi efektiv
  • • Sigurimi i balancave dhe kontrollit
  • • Risitë dhe përmirësimi i vazhdueshëm
  • • Përputhje me ligjet dhe rregulloret

Organigrama e Famiko Group:

  • • Presidenti i Famiko Group
  • • Bordi drejtues
  • • CEO
  • • General Manager


Projektet e reja

Famiko Group prezanton dy iniciativa për lindjen dhe zhvillimin e ideve Startups, si dhe për punësimin e talenteve. Sekreti i Famiko Group është angazhimi i talenteve dhe burimeve njerëzore me një gamë të gjerë aftësish dhe kompetencash duke krijuar një ambjent pune të larmishëm ku përqendrohen kompetenca të ndryshme në gjendje për të arritur sukses në çdo projekt që ndërmerr. Në çdo projekt të ri që ndërmerr kompania, Bordi Drejtues cakton një drejtues si Project Manager i cili ndjek realizimin e projektit. Project Manager mund të përdor të gjitha burimet dhe strukturat e kompanisë për realizimin e projektit, dhe mban përgjegjësi për mbarëvajtjen e tij. Projekti është një mundësi për kandidatët që kanë ide inovative për të shfaqur aftësitë e tyre menaxhuese dhe për ngritje në detyrë. Ne udhëhiqemi nga parimet më të mira të kulturës sipërmarrëse dhe prezantojmë aspektet më të mira të menaxhimit profesional.

Na Kontaktoni

[email protected]
Bulevardi Skënderbeu,
Godina AlbTelecom Kati 3,
Shkodër
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong