01 / 0
 • FAMIKO GROUP
  Aftësia e Famiko Group për të konvertuar sfidat në mundësitë
  e krijimit të vlerave të biznesit është arsyeja pse ne ekzistojmë.
 • Speed Taxi
  SPEED TAXI është kompania lider që ndryshoi konceptin
  e shërbimit taksi në Shqipëri. Duke ofruar shërbim 24 orë
  në 365 ditë në vit, operon në Tiranë, Shkodër dhe Lezhë.
 • Comfort Shoes
  “Comfort Shoes” operon në industrinë e prodhimit fason.
  Një firmë e cila ka prodhuar këpucë prej më shumë se
  15 vitesh për marka të ndryshme ndërkombëtare si:
  Geox, Klarks, Lotto, Zara, Diadora, Imac.co, Bata etj.
 • Opportunity Group
  Opportunity Group, me një eksperiencë thuajse 10 vjeçare,
  është kompania lider në tregun e telemarketingut.
 • Real Occassion
  The Real Occasion Estate është platforma e parë
  që publikon vetëm prona në shitje me çmim okazion.
 • Italian Pro
  “Italian Pro” është ndër kompanitë më prestigjoze në prodhim
  në Veriun e Shqipërisë, i cili operon në industrinë e prodhimit fason.
  Themeluar në 2016, ka prodhuar veshje për marka të njohura ndërkombëtare
  dhe aktualisht punon me markat: Pirelli, Lotto, Spidi, Dot-out etj.
 • IN Construction
  IN Construction është një kompani e cila operon
  në fushën e ndërtimit. Themeluar në vitin 2021.

Rreth Famiko Group

Rreth
nesh

Misioni dhe Vizioni i Famiko Group

Misioni i Famiko Group është të operojmë si një investitor i padiskutueshëm në tregjet e synuara, duke krijuar kthim-investimi atraktiv ndaj aksionerit.
Vizioni i Famiko Group është të bëhemi një investitor që vendos standarde të reja të përsosmërisë në të gjitha fushat e veprimtarisë sonë.

Objekti
i veprimtarisë:

Zhvillim i burimeve njerëzore

Konsulencë financiare dhe menaxheriale

Shërbime marketingu

Kërkime tregu

Pjesë e grupit

1

Vit të suksesshëm
në treg

Departamentet

Departamentet
 • Burimet
  Njerëzore

 • Marketing
   

 • Operacional
   

 • Financa
   

 • Inovacioni dhe
  TeknologjiaNa Kontaktoni

contacts
[email protected]
Bulevardi Skënderbeu,
Godina AlbTelecom Kati 3,
Shkodër
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong