01 / 0
  • FAMIKO GROUP
    Aftësia e Famiko Group për të konvertuar sfidat në mundësitë
    e krijimit të vlerave të biznesit është arsyeja pse ne ekzistojmë.
  • Speed Taxi
    SPEED TAXI është kompania lider që ndryshoi konceptin
    e shërbimit taksi në Shqipëri. Duke ofruar shërbim 24 orë
    në 365 ditë në vit, operon në Tiranë, Shkodër dhe Lezhë.
  • Comfort Shoes
    “Comfort Shoes” operon në industrinë e prodhimit fason.
    Një firmë e cila ka prodhuar këpucë prej më shumë se
    15 vitesh për marka të ndryshme ndërkombëtare si:
    Geox, Klarks, Lotto, Zara, Diadora, Imac.co, Bata etj.
  • Opportunity Group
    Opportunity Group, me një eksperiencë thuajse 10 vjeçare,
    është kompania lider në tregun e telemarketingut.
  • Real Occassion
    The Real Occasion Estate është platforma e parë
    që publikon vetëm prona në shitje me çmim okazion.
  • Italian Pro
    “Italian Pro” është ndër kompanitë më prestigjoze në prodhim
    në Veriun e Shqipërisë, i cili operon në industrinë e prodhimit fason.
    Themeluar në 2016, ka prodhuar veshje për marka të njohura ndërkombëtare
    dhe aktualisht punon me markat: Pirelli, Lotto, Spidi, Dot-out etj.
  • IN Construction
    IN Construction është një kompani e cila operon
    në fushën e ndërtimit. Themeluar në vitin 2021.

Rreth Famiko Group

Rreth
nesh

Misioni dhe Vizioni i Famiko Group

Misioni i Famiko Group është të operojmë si një investitor i padiskutueshëm në tregjet e synuara, duke krijuar kthim-investimi atraktiv ndaj aksionerit.
Vizioni i Famiko Group është të bëhemi një investitor që vendos standarde të reja të përsosmërisë në të gjitha fushat e veprimtarisë sonë.

Objekti
i veprimtarisë:

Zhvillim i burimeve njerëzore

Konsulencë financiare dhe menaxheriale

Shërbime marketingu

Kërkime tregu

Pjesë e grupit

1

Vit të suksesshëm
në treg

Departamentet

Departamentet
  • Burimet
    Njerëzore

  • Marketing
     

  • Operacional
     

  • Financa
     

  • Inovacioni dhe
    TeknologjiaNa Kontaktoni

contacts
[email protected]
Bulevardi Skënderbeu,
Godina AlbTelecom Kati 3,
Shkodër
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong